Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

R O M Â N I A
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară Cantacuzino
              Comunicat de presa nr. 7
              Data: 09.12.2019
              Email: relpubcantacuzino@mapn.ro

Agenda strategică comună la nivel global pentru controlul rezistenței la antibiotice, tema principală a atelierului internațional de la București

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” organizează vineri, 6 decembrie, de la ora 9.00, la Sala de conferințe a Hotelului Capitol din București, atelierul internațional cu tema „Rolul unei agende strategice comune de cercetare şi inovare la nivel global pentru controlul rezistenţei la antibiotice”.

Activitatea se desfășoară sub egida Inițiativei Europene de Programare a Cercetării în domeniul Rezistenţei la Antibiotice (JPIAMR), prin proiectul suport EXEDRA finanțat de Comisia Europeană.

La lucrările atelierului vor participa reprezentanți ai JPIAMR și Centrului European pentru Controlul Bolilor, factori de decizie și experți din România și din țări membre ale inițiativei, precum și reprezentanți ai ministerelor cercetării din state care nu au candidat încă la statutul de membru al JPIAMR.

Subiectele abordate în cadrul discuțiilor vor fi axate pe agenda strategică de cercetare și inovare a inițiativei europene, pe strategiile naționale în domeniul rezistenței la antibiotice și pe constituirea Institutului Internațional Virtual de Cercetare pe baza conceptului „O singură sănătate” (One health), ce vizează necesitatea de abordare integrată a aspectelor legate de sănătatea umană, animală, a plantelor și a mediului.

Jurnaliștii interesați să participe la atelierul internațional vor fi așteptați la Sala de conferințe a Hotelului Capitol din București (Calea Victoriei, nr. 29), începând cu ora 08.45.
 

***

JPIAMR este o platformă internațională de colaborare ce coordonează finanțarea cercetării din resurse naționale și stabilește direcțiile de cercetare multidisciplinară în domeniul rezistenței la antibiotice, promovând acțiuni de colaborare pentru generarea de evidențe științifice privind rezistența antimicrobiană, din perspectiva „One Health”.

Inițiativa reunește 27 de state membre și Comisia Europeană. România este membru cu drepturi depline al JPIAMR, participând la eforturile de a elabora o agendă strategică comună de cercetare și inovare, prin consultarea experților din statele membre, extinderea JPIAMR și constituirea Institutului Internațional Virtual de Cercetare „One Health”.

Proiectul EXEDRA, în care Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” este partener, are ca obiective extinderea JPIAMR, în principal în ţările Europei de Est, prin unificarea eforturilor de cercetare în vederea soluţionării prioritare a rezistenţei la antibiotice, evitării fragmentării şi pierderii de resurse la nivel europen şi mondial.
 

    BIROUL RELAȚII PUBLICE