Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

Solicitare informații / Legislație

Structura responsabilă pentru Legea 544/ 2001:

- Biroul Relații Publice

   Fax:  021-319.56.98 
   E-mail: relpubcantacuzino@mapn.ro


Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
HG nr.123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Normele metodologice din 7 februarie 2002
HG nr.830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Formular pentru solicitare în baza legii 544/ 2001(.doc)

Modalități  de contestare a deciziei instițutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public:

- Formular-tip pentru reclamație administrativă (1) (.doc)
- Formular-tip pentru reclamație administrativă (2) (.doc)