Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

 
 
  Serviciul Protecție Medicală CBRN
 
    Serviciul Protecție Medicală CBRN este structura de specialitate din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, având ca misiune de bază cercetarea ştiinţifică medico-militară în scopul cunoaşterii și identificării agresiunilor de tip CBRN și optimizării contramăsurilor medicale.
     Principalul obiectiv este creşterea nivelului de protecţie medicală împotriva efectelor agenţilor CBRN (Chimici, Biologici, Radiologici, Nucleari) prin elaborarea de studii, metode/metodologii de diagnostic, scheme terapeutice şi de profilaxie specifică în condiţii operaţionale.
     În îndeplinirea misiunii de bază, un rol important al serviciului este acela de a oferi categoriilor de forţe ale Armatei, la solicitare, expertiză în domeniul protecţiei medicale a trupelor împotriva agresiunilor CBRN.
     Cercetarea ştiinţifică poate să ofere soluţii pentru contracararea potențialelor ameninţări și diminuarea efectelor acestora, serviciul Protecție Medicală CBRN fiind singura microstructură din cadrul M.Ap.N. care abordează activități precum detecţia şi identificarea agenţilor CBRN din probe biologice, elaborarea metodologiilor de diagnostic precoce, a schemelor terapeutice şi de profilaxie specifică, necesare protecţiei medicale pentru patologii legate de expunerea la agenţi CBRN sau întâlniţi în mediul operaţional și intervenţia cu mijloace terapeutice specifice.
     Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară prin derularea de proiecte/lucrări de cercetare științifică incluse în:
     a) Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al M.Ap.N
     b) Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare;
     c) Planul intern de cercetare-dezvoltare în domeniul medicinei militare; 
     d) Colaborări cu mediul academic şi economic.
     Cercetările/studiile se finalizează în principal prin metodologii de identificare, diagnostic, profilaxie și tratament. O atenție deosebită se acordă studierii unor antidoturi specifice pentru supraviețuire și tratament de urgență în teatrele de operații, în cazul unor atacuri teroriste sau în contextul unor accidente tehnologice.
      Moduri de valorificare a rezultatelor activității serviciului Protecție medicală CBRN:

a) participarea cu expertiză ştiinţifică la intervenţii specializate în caz de criză biologică, chimică sau nucleară (atac/accident biologic, epidemie/zoonoză cu agenţi biologici, atacuri cu agenţi chimici, catastrofă tehnologică, trafic ilicit de materiale radioactive, atac terorist) în cooperare cu structurile specializate din sistemul naţional de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
b) participarea în grupurile de experţi ale M.Ap.N, pentru implementarea reglementărilor UE/NATO de protecţie a personalului militar şi a populaţiei civile împotriva agenţilor CBRN;
c) elaborarea de ghiduri, manuale şi proceduri privind protecţia medicală, împotriva agenţilor CBRN;
d) diseminarea rezultatelor cercetării prin publicaţii şi participarea la manifestări ştiinţifice specifice.
     Microstructura de Protecție medicală CBRN continuă tradiția Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare (1968-2020) și are următoarele laboratoare.
 
1. Laboratorul protecţie medicală antiinfecţioasă desfășoară activități de cercetare dezvoltare, în scopul protecţiei medicale a personalului militar şi populaţiei civile faţă de atacul cu arme biologice, în contextul unor acţiuni bioteroriste, criză biologică şi/sau incidente/accidente biologice. Elaborează metode şi mijloace de diagnostic precoce, profilaxie a îmbolnăvirilor şi ghiduri terapeutice pentru tratamentul stărilor patologice determinate de agenţi biologici.
   De asemenea, desfășoară activitate de învățământ universitar și postuniversitar ce presupune instruirea teoretică și practică a studenților de la Facultatea de Medicină și Medicină Dentară precum și a medicilor  rezidenți în specialitatea Microbiologie medicală.

2. Laboratorul toxicologie-farmacologie experimentală desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniile farmacologie și toxicologie experimentală, prin elaborare de metode de diagnostic și contramăsuri medicale împotriva efectelor agenților chimici și a altor substanțe periculoase screening toxicologic, precum și desfăşoară cercetări biofarmaceutice pentru condiţionarea şi obţinerea stabilităţii compuşilor activi sau a combinaţiilor farmaceutice utilizate ca antidoturi şi pentru elaborarea de metode şi metodologii privind noi forme farmaceutice cu eficacitate antidotică superioară. Antidoturile și medicamentele dezvoltate sunt testate numai la nivel preclinic.

3. Laboratorul radiobiologie experimentală desfășoară activități de cercetare dezvoltare, în scopul identificării și prevenirii efectelor produse de expunerea accidentală sau profesională la radiații ionizante și neionizante. Laboratorul elaborează și perfecționează mijloacele de dozimetrie biologică pentru evaluarea gradului de afectare a personalului militar și a populației civile, ca urmare a expunerii la radiații.

4. Laboratorul terapia bolii de iradiere elaborează şi perfecţionează mijloacele de protecţie medicală şi/sau decontaminare a personalului militar şi a populaţiei civile, expuse la radiaţii ionizante/radionuclizi.

5. Laboratorul neurobiologie desfășoară activități de cercetare dezvoltare împotriva efectelor stresului fizic şi psihic prelungit, studiază efectele unor agenţi din spectrul CBRN şi al stresului polietiologic, la nivelul sistemului nervos realizând activități de cercetare fundamentală cu scopul identificării unor biomarkeri asociaţi leziunilor induse la nivel molecular, celular și tisular; cercetări privind modificările neurobiochimice din PTSD şi alte tulburări de comportament.