Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”


LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE
 
  LISTĂ ANALIZE DECONTATE       LISTĂ ANALIZE       GHID RECOLTARE      REZULTATE ANALIZE              CHESTIONAR DE SATISFACȚIE A PACIENȚILOR
    
     Tradiția institutului, profesionalismul specialiștilor și corectitudinea rezultatelor analizelor sunt punctele noastre cheie. Personalul specializat, cu o vastă experiență profesională, folosește aparatură de ultimă generație și metode de înaltă performanță pentru efectuarea a peste 400 de investigații ce acoperă domenii variate: biologie moleculară, bacteriologie, biochimie, parazitologie, virusologie, imunoserologie, hematologie, micologie, citologie ș.a.

      Laboratorul este acreditat pentru analize medicale din domeniile chimie clinică, hematologie, imunologie, microbiologie, citologie cervico-vaginală, de către Asociația de Acreditare din România – RENAR, conform SR EN ISO 15189:2013 (Certificat de acreditare nr. LM 1234 din 23.06.2022).
      Începând cu data de 1 iulie 2023, Laboratorul de analize medicale se află în relație contractuală cu CASAOPSNAJ.
      Serviciile  de analize medicale sunt acordate gratuit în baza Biletului de trimitere pentru investigații paraclinice decontate de CAS, numai pentru pacienții asigurați, indiferent de casa de asigurări cu care medicul are contract sau la care pacientul plătește asigurările de sănătate. Acestea se acordă în limita plafonului alocat, fără programare. După depășirea plafonului, pacienții se pot programa telefonic (tel. 021 3069133) pentru luna următoare, în perioada de valabilitate a biletului de trimitere.
      Pentru serviciile ce se efectuează contracost, în numerar sau cu card bancar, plata se face la recepție  sau în contul IBAN RO26RNCB0076029420860133 deschis la Banca Comercială Română. În cazul plăților cu card bancar sau cu ordin de plată/ foaie de vărsământ, vă rugăm să precizați numele beneficiarului analizelor plătite.

PROGRAM
Pentru perioada 28 noiembrie - 03 decembrie 2023 programul
Laboratorului de analize medicale va fi următorul:

28-29 noiembrie 2023 - Nu se primesc și nu se recoltează probe de microbiologie
29 noiembrie 2023 - Recoltare probe sânge pentru analize
biochimie, hematologie și imunologie:
07.30-09.00
                 - Eliberare rezultate - 09.00-12.00
30 noimebrie - 03 decembrie 2023 - nu se lucrează
Vă mulțumim pentru înțelegere!

PROGRAM: Luni - Vineri
Primire sau recoltare probe: 07.30 – 11.00
Bacteriologie și Micologie – LUNI - JOI
Biochimie, Imunologie, Hematologie, Parazitologie – LUNI - VINERI
Recoltarea probelor de secreții genitale, inclusiv pentru citologie Babeș-Papanicolau se face numai pe bază de programare la recepție sau telefonic (021.3069133)
Eliberare buletine de rezultate: 11:00 – 14:30


CONTACT:

  Adresa: Splaiul Independenței nr. 103, cod 050096, sector 5, București.   
  Email:  laborator@cantacuzino.ro 
  Telefon:  021 30.69.133
    Fax:
021.30.69.305