Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”


LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE
 
  LISTĂ ANALIZE DECONTATE       LISTĂ ANALIZE       GHID RECOLTARE      REZULTATE ANALIZE      CHESTIONAR DE SATISFACȚIE A PACIENȚILOR
    
     Tradiția institutului, profesionalismul specialiștilor și corectitudinea rezultatelor analizelor sunt punctele noastre cheie. Personalul specializat, cu o vastă experiență profesională, folosește aparatură de ultimă generație și metode de înaltă performanță pentru efectuarea a peste 400 de investigații ce acoperă domenii variate: biologie moleculară, bacteriologie, biochimie, parazitologie, virusologie, imunoserologie, hematologie, micologie, citologie ș.a.
      Laboratorul este acreditat pentru analize medicale din domeniile chimie clinică, hematologie, imunologie, microbiologie, citologie cervico-vaginală, de către Asociația de Acreditare din România – RENAR, conform SR EN ISO 15189:2013 (Certificat de acreditare nr. LM 1234 din 23.06.2022).
      Începând cu data de 1 iulie 2023, Laboratorul de analize medicale se află în relație contractuală cu CASAOPSNAJ.
      Serviciile  de analize medicale sunt acordate gratuit în baza Biletului de trimitere pentru investigații paraclinice decontate de CAS, numai pentru pacienții asigurați, indiferent de casa de asigurări cu care medicul are contract sau la care pacientul plătește asigurările de sănătate. Acestea se acordă în limita plafonului alocat, fără programare. După depășirea plafonului, pacienții se pot programa telefonic (tel. 021 3069133) pentru luna următoare, în perioada de valabilitate a biletului de trimitere.
      Pentru serviciile ce se efectuează contracost, în numerar sau cu card bancar, plata se face la recepție  sau în contul IBAN RO26RNCB0076029420860133 deschis la Banca Comercială Română. În cazul plăților cu card bancar sau cu ordin de plată/ foaie de vărsământ, vă rugăm să precizați numele beneficiarului analizelor plătite.

Plafonul pentru analize gratuite pe luna MAI 2024 a fost epuizat.
Pentru luna IUNIE 2024, vă puteți programa la recepția laboratorului de analize medicale.
Vă mulțumim pentru înțelegereI

PROGRAM DE LUCRU: LUNI-VINERI*
Primire și recoltare probe: 07.30 – 11.00
Eliberare buletine de rezultate
: 11:00 – 13:30

Probele pentru examen bacteriologic și micologic din exsudate, spută, urocultură și coprocultură se primesc și se recoltează numai de luni până joi*
Recoltarea probelor de secreții genitale, inclusiv pentru citologie Babeș-Papanicolau, se face numai pe bază de programare la recepție sau telefonic (021.306.91.33)


CONTACT:
  Adresa: Splaiul Independenței nr. 103, cod 050096, sector 5, București.   

  Email:  laborator@cantacuzino.ro 
  Telefon:  021 30.69.133