Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

Simpozionul ,,Bioetica în experimentarea pe animale”
 
      Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” a organizat, joi, 13 octombrie 2022, cea de a treia ediție a Simpozionului științific dedicat animalelor de laborator, înscris în planul de activități al Proiectului Nucleu PN 14190102 „Biobanca de linii celulare și probe biologice umane – structură de tip core facility”
       La manifestarea științifică cu tema „Bioetica în experimentarea pe animale” au participat 80 de invitați, specialiști cu maxim interes și preocupare în lucrul cu animale de laborator.
Această sesiune de instruire, coordonată de CS I dr. Cristin Coman, medic veterinar, specialist acreditat și cercetător în Institutul nostru, președinte al Comitetului național pentru protecția animalelor de laborator și de responsabilul de proiect, dr. Andreea-Roxana Lupu, a reprezentat o oportunitate de completare și actualizare a cunoștințelor privind bioetica, atât pentru specialiștii implicați în activitatea de cercetare-dezvoltare, cât și pentru cei care acordă autorizații pentru desfășurarea proiectelor ce utilizează animale de laborator în proceduri. Fiecare manifestare ştiinţifică reuneşte personalităţi marcante din mediul academic, specialiști, precum şi practicieni.
       La Simpozionul „Bioetica în experimentarea pe animale” au răspuns invitației noastre, reprezentanți de seamă ai mediului academic, care au prezentat teme de actualitate: CS I dr. Leabu Mircea, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Victor Babeș” -  „Bioetica, o buclă în morală”; conf. univ. dr. Gonciarov Magda, Facultatea de Medicină Veterinară București - „Legislația și principiile etice ce guvernează experimentarea pe animale” și conf. univ. dr. Andronie Ioana-Cristina, Facultatea de Medicină Veterinară a  Universității „Spiru Haret” - „Principiile 3R, bunăstarea animalelor de laborator și cultura îngrijirii lor”.
       Seria lucrărilor de specialitate a fost continuată de reprezentanții institutului: dr. Coman Cristin - „Merită animalele considerația noastră morală?”, dr. Nășcuțiu Alexandra-Maria - De la șoarece la om”, dr. Ancuța Diana-Larisa - „Cercetarea translațională și gradul de credibilitate al rezultatelor obținute în studiile pe animale” și dr. Lupu Andreea-Roxana - „Studiile pe animale - un sacrificiu absolut necesar pentru cercetarea biomedicală?”
      Simpozionul a constituit un bun prilej de promovare a celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, de analiză a aspectelor de bioetică atât din punct de vedere filosofic cât și legislativ, precum şi dezvoltarea parteneriatelor în vederea realizării proiectelor şi programelor viitoare. 

***
       Institutul „Cantacuzino”, prin stațiunea Băneasa, înființată în anul 1923, după modelul similar al Staţiunii Remoulin a Institutului Pasteur din Paris, este cel mai mare producător național de animale de laborator. Profesorul Ion Cantacuzino a fondat și condus „Laboratorul de Medicină Experimentală" încă din 1901, de când fusese numit profesor la Facultatea de Medicină din București. Școala științifică ce s-a format în și pe lângă Institutul Cantacuzino a concentrat eforturile de cercetare în domeniile microbiologiei, imunologiei și patologiei experimentale, contribuind la dezvoltarea acestora în România.