Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

Buletin informativ (Legea 544/2001)

Acte normative care reglementeaza activitatea de informare publica directa:

- Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (.pdf)

- Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 (.pdf)

- Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate (.pdf)

 

ART. 5 (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

  • a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
  • b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
  • c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
  • d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
  • e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
  • f) programele si strategiile proprii;
  • g) lista cuprinzand documentele de interes public;
  • h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
  • i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate