Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

 

 
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 7 mai 2020
privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
 (…) Articolul III
Documentele emise pe perioada stării de urgență, în baza dispozițiilor art.10 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,  la solicitarea operatorilor economici, pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor, sunt valabile douăsprezece luni de la data emiterii.                                    
 
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020
 
 (…) Articolul 24 
    (1) Centrul de cercetări științifice medico-militare, Centrul de cercetare științifică pentru apărare CBRN) și ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ sunt abilitate să avizeze/autorizeze materialele, componentele, echipamentele și dispozitivele medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.
   (2) Avizele/Autorizările emise de instituțiile de la alin. (1) se acordă prin excepție de la prevederile art. 49 și 50 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările și completările ulterioare.
        Articolul 25
 
Măsurile prevăzute în prezentul capitol au aplicabilitate până la data de 30 septembrie 2020, (…)
 
ÎNCEPÂND CU 1 OCTOMBRIE 2020 NU SE MAI PRIMESC DOSARE PENTRU AUTORIZAREA PRODUSELOR
BIOCIDE ȘI EȘANTIOANE PENTRU TESTAREA ACTIVITĂȚII VIRULICIDE