Un secol de existență a Institutului Cantacuzino

                   R O M Â N I A
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
                  
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
        Medico-Militară ”Cantacuzino”
                      
              Comunicat de presă nr. 2
              Data: 31 martie 2021
              Email: relpubcantacuzino@mapn.ro
 Un secol de existență a Institutului Cantacuzino
 
Joi, 1 aprilie, începând cu ora 12.00, la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, se va desfășura o manifestare dedicată sărbătoririi a 100 de ani de la inființarea instituției. Aceasta marchează debutul seriei de activități denumită generic Anul Centenarului Institutului „Cantacuzino” și cuprinde o ceremonie militară de decorare, dezvelirea unei plăci jubiliare și alocuțiuni ale invitaților.
De asemenea, cu această ocazie va fi prezentat filmul aniversar Pecete pentru viață, realizat de Studioul Cinematografic al Armatei.
Reprezentanții mass-media care doresc să participe la activitate sunt rugați să transmită până miercuri, 31 martie, ora 20.00, pe adresa de e-mail relpubcantacuzino@mapn.ro, datele de identificare (numele și prenumele, denumirea instituției media, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon și adresa de e-mail), precum și numărul de înmatriculare al autovehiculelor.
Jurnaliștii  vor fi așteptați joi, 1 aprilie, între orele 10.45 și 11.20, la sediul Institutului (intrarea din str. B.P. Hasdeu nr. 10).
Din motive de securitate sanitară și pentru limitarea numărului de participanți la activitate, vă rugăm ca echipele să fie compuse din maxim doi reprezentanți pentru fiecare instituție media, iar transmisia live să fie realizată cu echipamente portabile (de tip rucsac).
Persoană de contact: colonel Romeo Feraru, telefon 0724.221.837.
 
BIROUL RELAȚII PUBLICE
 
* * *
 
 
Institutul „Cantacuzino” a fost înființat la 1 aprilie 1921, prin Înaltul Decret emis de Regele Ferdinand I, sub denumirea de Institutul de Seruri și Vaccinuri „Dr. I. Cantacuzino". Profesorul Cantacuzino fondase si conducea „Laboratorul de Medicină Experimentală" încă din 1901, de când fusese numit profesor la Facultatea de Medicină din București. 

Acest laborator, pe lângă activitățile didactice și științifice, a avut drept sarcină, în 1904, prepararea serului antistreptococic și a serului antidizenteric, două premiere pe atunci, de strictă necesitate pentru medicina românească.

În Monitorul Oficial din 16 iulie 1921, a fost publicată Legea privind înființarea Institutului de Seruri și Vaccinuri „Dr. I. Cantacuzino”, votată de Parlament si promulgată de Regele Ferdinand I la 13 iulie 1922, cu Decretul nr. 3068. Sediul acestuia a fost stabilit în 1924, într-o nouă locație, construită alături de Institutul Victor Babeș.

De-a lungul unei perioade de aproape 100 de ani, în Institutul Cantacuzino s-au efectuat cercetări în toate domeniile importante ale microbiologiei și științelor conexe, s-au produs o serie de vaccinuri si seruri terapeutice, specialiștii săi fiind implicați în activități de sănătate publică (în special prin activitatea de îndrumare metodologică a Institutelor de sănătate publică din România), de supraveghere epidemiologică a teritoriului, de documentare și pregătire a personalului medical de specialitate.

Școala științifică ce s-a format în și pe lângă Institutul Cantacuzino a concentrat eforturile de cercetare în domeniile microbiologiei si patologiei experimentale, favorizând dezvoltarea acestora în România. Institutul Cantacuzino a devenit treptat unul dintre cele mai importante centre de cercetare în domeniile științelor biomedicale, igienă și epidemiologie, patologie comparată și patologie infecțioasă, biochimie, enzimologie, imunologie, etc.

Pe lângă activitatea științifică, în institut se desfășoară și o susținută activitate de sănătate publică, concentrată în Centre de Referință. Institutul Cantacuzino găzduiește astfel Colecția Națională de Tulpini Microbiene și o serie de colecții de tulpini virale de referință.

Tot aici, se desfășoară și o intensă activitate de învățământ, în cadrul catedrei de Microbiologie si Epidemiologie a Facultății de Medicină din UMF „Carol Davila”, București, (cursuri și lucrări practice pentru studenți, cursuri, demonstrații și stagii practice pentru medici rezidenți, stagii și cursuri de pregătire medicală continuă pentru medici specialiști microbiologi, epidemiologi și biologi). În laboratoarele institutului, absolvenții facultăților de medicină și biologie își pregătesc tezele de licență și de doctorat. În cadrul Centrului de învățământ „Jacques Monod", centru realizat cu sprijinul Institutului Pasteur din Paris, se organizează cursuri de perfecționare cu participare internațională. Tot aici, au loc în mod curent conferințe și sesiuni științifice, precum și prezentarea referatelor de specialitate, etc.

Institutul Cantacuzino are o serie de colaborări cu institute și universități din țări ca: Franța, Republica Moldova, Germania, Italia, Statele Unite, Marea Britanie, Ungaria, Grecia, Japonia, Rusia, Ucraina, etc.

Cercetătorii din institut sunt membri sau fac parte din conducerea unor societăți științifice naționale, cum sunt cele de Microbiologie, Imunologie, Biochimie etc.  
Institutul Cantacuzino editează revista în limba engleză - Romanian Archives of Microbiology and Immunology, publicație fondată de către Profesorul Ion Cantacuzino în anul 1923.

La sfârșitul anului 2017, conducerea statului român hotărăște ca Institutul să fie transferat  de la Ministerul Sănătății la Ministerul Apărării Naționale, ca ultimă soluție de salvare a acestuia. Nu este prima dată când Armata este chemată să intervină în sprijinul societății civile, în domenii de importanță strategică. Prin eforturi deosebite, prin implicarea întregului personal, s-a reușit stoparea declinului institutului și s-a continuat cu dezvoltarea sa în scopul relansării activității de fabricație de produse biologice prin care acesta era renumit.
Top