Avizarea produselor biocide la Institutul „Cantacuzino”

                   R O M Â N I A
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
                  
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
        Medico-Militară ”Cantacuzino”
                      
              Comunicat de presă nr. 3
              Data: 31 martie 2020
              Email: relpubcantacuzino@mapn.ro

 
Avizarea produselor biocide la Institutul „Cantacuzino”
 
 
          Pentru aplicarea art. 10 din Ordonanța militară 4 din 29 martie 2020, privind avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, prin Laboratorul Control Calitate, efectuează teste de determinare a activității bactericide, fungicide, levuricide și virucide pentru substanțe biocide.
          În vederea obținerii avizului pentru plasarea pe piață, în România, a produsului biocid, pe perioada stării de urgență, cei interesați se pot informa accesând site-ul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, la rubrica Produse și servicii.
BIROUL RELAȚII PUBLICE
Top