STAȚIUNEA BĂNEASA
 
 
     Stațiunea Băneasa este o unitate a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”, separată teritorial, cu sediul în șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, nr.14, sect.1, București.
     A fost construită în 1923 de către profesorul Alexandru Ciucă după modelul Stațiunii Remoulin a Institutului Pasteur din Paris. Terenul pe care este dispusă ferma a fost donat de către Casa Regală a României, peste 80% dintre  clădirile actuale fiind construite între 1923-1925. 
     Despre stațiunea de cercetare Băneasa
     
Stațiunea Băneasa oferă următoarele servicii și produse:
 

 
DETERMINĂRI FIZICO-CHIMICE PENTRU HRANA ANIMALELOR
 
Laboratorul de analize fizico-chimice pentru hrana animalelor efectuează determinări fizico-chimice, pe bază de contract sau comandă fermă, aplicând metode oficiale în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015.
Categoriile de produse ce pot fi testate sunt:
1. Hrană pentru animale;
2. Materii prime furajere.
Determinările fizico-chimice efectuate pentru categoriile de produse menționate mai sus, sunt:
 1. Determinarea conținutului de umiditate și substanțe volatile
     Permite determinarea cantităților de apă și de subsanțe volatile din nutrețuri. Determinarea este bazată pe pierderea de masă și se exprimă ca procent m/m. Scăderea greutății se determină prin cântărire.
  2. Determinarea conținutului de azot și calculul conținutului proteinei brute
      Metoda folosită pentru determinarea conținutului de azot total este metoda Kjeldahl, aceasta permite determinarea conținutului de proteine brute din furaje pe baza conținutului de azot al acestora.
  3. Determinarea conținutului de grăsime brută
      Permite determinarea cantităților de uleiuri și grăsimi brute din nutrețuri, extracția grăsimilor se realizeză într-un extractor de tip Soxhlet cu eter de petrol. Eterul este separat prin distilare, iar reziduul, grăsimea, se usucă, se răcește și se determină prin cântărire. Se exprimă ca procent m/m.
  4. Determinarea fibrei brute
      Permite determinarea cantităților de fibre brute din nutrețuri. Determinarea este bazată pe pierderea de masă obținută în urma digestiilor succesive, acidă și alcalină, și calcinarea reziduului rezultat.
  5. Determinarea conținutului de cloruri solubile
      Metoda permite determinarea cantității de cloruri solubile din nutrețurile combinate și materii prime furajere. Determinarea este bazată pe precipitarea clorului sub formă de clorură de argint cu ajutorul unei soluții de azotat de argint 0,1 N, în prezența cromatului de potasiu și titrarea excesului de azotat de argint cu tiocianat de amoniu.
 
     Autorizari, certificări
    1. Autorizația sanitar- veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. 154 din 03.06.2020.
    2. Certificat Nr. 20396 C  actualizat în 24.07.2020, privind Sistemul de management al calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015                            
     Tarife determinări fizico-chimice:                                                                 

- Determinarea conținutului de umiditate și substanțe volatile.                
   23,20 preț cu TVA inclus 
- Determinarea conținutului de azot și calculul conținutului proteinei brute.
   69,67 preț cu TVA inclus 
- Determinarea conținutului de fibră brută.
   65,26 preț cu TVA inclus 
- Determinarea conținutului de grăsime brută.
  110,62 preț cu TVA inclus 
- Determinarea conținutului de cloruri.
   31,58 preț cu TVA inclus
Achiziționarea serviciilor de laborator
1. Prin intermediul platformei electronice   S.I.C.A.P.
2. Comandă directă la adresa de mail e-licitatie@cantacuzino.ro  , telefon: 021 3069 138.
3. Informații suplimentare: Dr. Ene Vlase, șef Stațiunea Băneasa, telefon: 0722 299 383.
Eliberarea buletinului de analiză se face în termen de 3-4 zile lucrătoare din momentul primirii probei.
Notă: se produc și se livrează la cerere (în funcție de cantitate, comandă fermă).    Formular de comanda
 


 
PRODUSE STAȚIUNEA BĂNEASA
 
 1. Producție de animale de laborator                      
  Subgrupa D1: Animale de laborator
Cod Denumire produs Forma de
prezentare
Detalii produs
7451 Șoareci tineret buc Utilizați în scopuri experimentale, științifice sau ca hrană vie pentru reptile, carnivore și păsări de pradă
7452 Șoareci adulți buc Utilizați în scopuri experimentale, științifice sau ca hrana vie pentru reptile, carnivore și păsări de pradă
7471 Șobolani tineret buc Utilizați în scopuri experimentale, științifice sau ca hrana vie pentru reptile, carnivore și păsări de pradă
7472 Șobolani adulți buc Utilizați în scopuri experimentale, științifice sau ca hrana vie pentru reptile, carnivore și păsări de pradă
7492 Cobai tineret buc Utilizați în scopuri experimentale, științifice sau ca hrana vie pentru reptile, carnivore și păsări de pradă
7493 Cobai adulți buc Utilizați în scopuri experimentale, științifice sau ca hrana vie pentru reptile, carnivore și păsări de pradă
7504 Iepuri tineret buc
Utilizați în scopuri experimentale sau științifice
 
 
7505 Iepuri adulți buc Utilizați în scopuri experimentale sau științifice
 
 
 

2. Producție de seruri și derivate din sânge de animal

   Subgrupa D2: Produse din sânge de animale
 
Cod Denumire produs Forma de prezentare Detalii produs
750 Sânge defibrinat de bou*** 1 flacon 1 litru Utilizat în prepararea mediilor pentru izolarea bacteriilor gram pozitive sau din genul Haemophilus
751 Sânge defibrinat de berbec*** 1 flacon 1 litru Utilizat în prepararea mediilor pentru izolarea bacteriilor gram pozitive sau din genul Haemophilus
752 Sânge defibrinat de iepure*** 1 flacon 250 ml,
125 ml, 50 ml
Utilizat în prepararea mediilor pentru izolarea bacteriilor gram pozitive sau din genul Haemophilus
753 Sânge lacat de cal cut cu 10 fiole/10 ml Utilizat în tehnologia preparării mediilor de cultură
754 Ser normal de bou cut cu 10 fiole/ 20 ml Utilizat în tehnologia preparării mediilor de cultură
755 Ser normal de cal cut cu 10 fiole/ 20 ml Utilizat în tehnologia preparării mediilor de cultură
756 Ser normal de iepure cut 10 fiole/ 5 ml Utilizat în tehnologia preparării mediilor de cultură speciale și pentru efectuarea reacțiilor serologice
757 Ser normal de cal 1 flacon 1 litru Utilizat în tehnologia preparării mediilor de cultură
809 Sânge defibrinat de cal litru Utilizat în tehnologia preparării mediilor de cultură
810 Ser normal de iepure flacon 1 litru Utilizat în tehnologia preparării mediilor de cultură
 
 
 
 
 

3. Producție de nutrețuri combinate granulate (NCG), hrană standard pentru animale de laborator

   Grupa E: Nutrețuri combinate granulate pentru animale de laborator
 
COD Denumire produs Forma de prezentare Detalii produs
780 Nutrețuri combinate granulate pentru șoareci, șobolani kg Utilizat în hrana șoarecilor și șobolanilor folosiți în scopuri științifice sau experimentale în funcție de tehnologia de hrănire
781 Nutrețuri combinate granulate
pentru cobai
kg Utilizat în hrana cobailor folosiți în scopuri științifice sau experimentale în funcție de tehnologia de hrănire
782 Nutrețuri combinate granulate
pentru iepuri
kg Utilizat în hrana iepurilor folosiți în scopuri științifice sau experimentale în funcție de tehnologia de hrănire
783 Talaș Special kg Utilizat ca material de îngrijire animale de laborator
 
 
 
803
 Nutreț combinat granulat pentru rumegătoare (antilopa, elan, cerb comun, căprior, capra comună, capra de Camerun, oaie domestică, bovine, bivol alb)  
 
 
kg
 Utilizat în hrana rumegatoarelor în funcție de tehnologia de hrănire
804 Nutreț combinat granulat pentru palmipede (rața, gâsca) kg Utilizat în hrana palmipedelor în funcție de tehnologia de hrănire
 
805
Nutreț combinat granulat pentru păsări (găini, fazani, porumbei)  
kg
 
Utilizat în hrana păsărilor în funcție de tehnologia de hrănire
806 Nutreț combinat granulat pentru cabaline (ponei, măgari, cai) kg Utilizat în hrana cabalinelor în funcție de tehnologia de hrănire
 
807
Nutreț combinat granulat pentru suine (porc, porc mistreț, porc spinos)  
kg
 
Utilizat în hrana suinelor în funcție de tehnologia de hrănire
826 Dietă personalizată kg Preparate dupa specificațiile utilizatorului (la cerere)
 
Achiziționarea produselor
1. Prin intermediul platformei electronice   S.I.C.A.P.
2. Comandă directă la adresa de mail e-licitatie@cantacuzino.ro, telefon: 021 3069 138.
Informații suplimentare: Dr. Ene Vlase, șef Stațiunea Băneasa, telefon: 0722 299 383.
 Notă: se produc și se livrează la cerere (în funcție de cantitate, comandă fermă).

 
Comunicate de presa Arhiva

Sesiune științifică

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” organizează, în perioada 25-27 noiembrie a.c, sesiunea științifică anuală ce se va desfășura în mediu online sub forma unui simpozion omagial cu titlul Institutul „Cantacuzino”, 100 de ani în slujba sănătății.

Emisiune filatelică – „100 de ani, Institutul Cantacuzino”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” și Romfilatelia au colaborat pentru realizarea emisiunii de mărci poștale - „100 de ani, Institutul Cantacuzino”, activitate ce se înscrie în seria de acțiuni dedicate Anului Centenar al Institutului „Cantacuzino”.

Institutul Cantacuzino-100 de ani de la înființare

La 1 aprilie, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” a sărbătorit 100 de ani de la înființare. Manifestările organizate au marcat debutul seriei de activități denumite generic Anul Centenarului Institutului „Cantacuzino”. Am fost onorați de Excelența Sa domnul Klaus-Werner Iohannis, președintele României, domnul Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României, domnul Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul apărării naționale, miniștri, reprezentanți ai administrației publice centrale și personalități din domeniul științific și medical.
Top