Supravegherea în România

În data de 14.05.2020
, CNSCBT a publicat o nouă definiţie de caz, aducând precizări despre cazurile suspecte în rândul personalului medical:
Astfel, definițiile de caz suspect pentru infecția COVID-19 sunt:

 • Orice persoană cu infecție respiratorie acută / debut brusc al cel puțin unuia din următoarele simptome: tuse, febră, respirație dificilă (creșterea  frecvenței respiratorii)
SAU
 • Pacient cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie
SAU
 • Orice persoană cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră ŞI tuse ŞI dificultate în respirație (scurtarea respirației) ŞI care necesită spitalizare (peste noapte)
 Contactul apropiat este definit ca persoana:
 • care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19
 • care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână neurmată de igienă a mâinilor)
 • care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
 • care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;
 • care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sală de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;
 • din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție;
 Personalul medical care a purtat echipamentul de protecţie standard (mască, mănuşi respectiv ochelari/ vizieră pentru cei care efectuează manevre generatoare de aerosoli) NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT.
 Caz confirmat
O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent  de semnele și simptomele clinice.
 
Caz COVID-19 asociat asistenței medicale (IAAM)
 • Caz COVID-19 comunitar
- Simptome prezente la internare sau debut la 1-2 zile după internare;
- Debut în zilele 3-7 după internare și o suspiciune puternică de transmitere comunitară;
 • Caz probabil COVID-19 asociat asistenței medicale (IAAM)

- debut după 48 ore de la internare și o suspiciune puternică de transmitere asociată asistenței medicale;
- cazurile la personalul medico-sanitar si auxiliar, dacă nu există argumente puternice în favoarea unei transmiteri comunitare;
 
Cazurile cu debut în primele14 zile după externarea dintr-o unitate sanitară pot fi:
-IAAM, dacă debutul are loc în primele 48 de ore după externare;
-cu origine incertă, in cazul debutului la 3-14 zile după externare, dacă nu există argumente puternice în favoarea unei origini comunitare sau IAAM
 
            Cazurile cu debut în intervalul de 14 zile după externarea dintr-o unitate sanitară pot fi considerate fie ca având origine comunitară, fie cu asociere incertă, probabile IAAM sau IAAM. Atribuirea unei categorii de transmitere sau alteia ar trebui făcută după o evaluare atentă a fiecărui caz în parte.
 
            Documentul CNSCBT detaliază și raportarea cazurilor de deces asociat COVID-19 şi Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19.În data de 28.04.2020, CNSCBT a publicat o nouă definiţie de caz, aducând precizări despre cazurile suspecte în rândul personalului medical:
 
Astfel, definițiile de caz suspect pentru infecția COVID-19 sunt:

 • Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele simptome: tuse, febră, respirație dificilă (creșterea  frecvenței respiratorii) și fără o altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic
SAU
 • Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele simptome: tuse, febră, respirație dificilă (creșterea  frecvenței respiratorii) și fără o altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic și cu istoric de călătorie internaţională, în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
 • Pacient cu infecție respiratorie acută și care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
 • Pacient cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie, fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic
SAU
 • Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI): febră sau istoric de febră și tuse și respirație dificilă (creșterea frecvenței respiratorii) și care necesită spitalizare (peste noapte) fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic
 
Contactul apropiat este definit ca persoana:
 • care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19
 • care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână neurmată de igienă a mâinilor)
 • care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
 • care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;
 • care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sală de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;
 • din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție;
Personalul medical care a purtat echipamentul de protecţie standard (mască, mănuşi respectiv ochelari/ vizieră pentru cei care efectuează manevre generatoare de aerosoli) NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT.
 
Caz confirmat
O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent  de semnele și simptomele clinice.
 
Caz COVID-19 asociat asistenței medicale (IAAM)
 • Caz COVID-19 comunitar
- Simptome prezente la internare sau debut la 1-2 zile după internare;
- Debut în zilele 3-7 după internare și o suspiciune puternică de transmitere comunitară;
 • Asociere incertă
- Debut în zilele 3-7 după internare și informație insuficientă privind originea infecției, pentru a fi atribuit altei categorii;
 • Caz probabil COVID-19 asociat asistenței medicale (IAAM)
- Debut în zilele 8-14 după internare;
- Debut în zilele 3-7 după internare și o suspiciune puternică de transmitere asociată asistenței medicale;
 • Caz COVID-19 asociat asistenței medicale (IAAM)

- Debut la minimum 14 zile după internare
 
  Cazurile cu debut în intervalul de 14 zile după externarea dintr-o unitate sanitară pot fi considerate fie ca având origine comunitară, fie cu asociere incertă, probabile IAAM sau IAAM. Atribuirea unei categorii de transmitere sau alteia ar trebui făcută după o evaluare atentă a fiecărui caz în parte
 
  Documentul CNSCBT detaliază de asemenea raportarea cazurilor de deces asociat COVID-19 şi Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19 
În data de 16.04.2020CNSCBT a actualizat noile definiții de caz și algoritmul de testare, cu recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19   pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19):

 Caz suspect:
1. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dispnee (creșterea frecvenței respiratorii) ŞI fără o altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic.

SAU
 2. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dispnee (creșterea frecvenței respiratorii) ŞI fără o altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic ŞI cu istoric de călătorie internațională, în perioada de 14 zile anterioare datei debutului.

 SAU
 3. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dispnee (creșterea frecvenței respiratorii) ŞI care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioare datei debutului.

SAU
4. Pacient cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie, fără altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic.

SAU
5. Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră ŞI tuse ŞI dispnee (creșterea frecvenței respiratorii) ŞI care necesită spitalizare peste noapte) fără altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic.

 Contactul apropiat este definit ca:
- Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
- Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);
- Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
- Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute;
- Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;
- Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție*;
*Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie corespunzator tipului de îngrijire acordată NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT.
Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului.

Caz confirmat
O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele şi simptomele clinice.


Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19: 
1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar conform definiţiei de caz;
2. Contacți apropiaţi simptomatici ai cazurilor confirmate;
3. Pacienţi înainte de procedura de transplant (asimptomatici) şi donatorii de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienți cu transplant de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice aflați în tratament imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizare post-transplant – 2 teste la 24 de ore interval;
4. Pacienţi asimptomatici cu imunosupresie în contextul bolii sau indusă medicamentos la internare în spital – 2 teste la 24 de ore interval;
5. Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie – de 2 ori pe lună;
6. Pacienți oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau manevre invazive;
7. Hemodializaţi simptomatici;
8. Hemodializati asimptomatici contacţi cu caz confirmat, 2 testări la 6-7 zile interval între ele; pe durata acestei perioade aceștia vor fi dializați în sesiuni separate de restul pacientilor;
9. Persoane instituționalizate simptomatice;
10. Gravidele asimptomatice care se află în carantină/izolare la domiciliu sau au fost contact apropiat cu un caz confirmat;
11. Personalul de îngrijire din cămine de bătrâni – de 2 ori pe lună;
12. Personal sanitar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, în a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant**;
** În perioada imediată contactului posibil infectant și până la primirea rezultatului de laborator, personalul medico-sanitar își va desfășura activitatea cu respectarea măsurilor de protecție standard. Cazurile pozitive simptomatice sau asimptomatice din rândul personalului sanitar, vor respecta procedurile de izolare aplicate şi la restul persoanelor infectate. Modificarea contextului epidemiologic poate duce la revizuirea acestor recomandări.

Unitățile medicale pot stabili protocoale de testare pentru personalul medical şi/sau pacienți prin tehnici de RT-PCR, suplimentar faţă de aceste recomandări, care pot fi realizate cu resurse proprii în laboratoarele pe care le dețin sau în alte laboratoare.

Rezultatele pozitive ale acestor testări vor fi raportate de către laboratorul care a efectuat testarea imediat la INSP şi direcțiile de sănătate publică şi se vor lua măsurile necesare de internare/izolare ale persoanelor infectate. În aceste cazuri, unităţile sanitare îşi vor efectua propria anchetă epidemiologică şi vor adopta măsuri de limitare a infectiei, acţiuni ce intră în responsabilitatea directă a managerului. Raportul anchetei epidemiologice va fi remis în termen de 24 de ore direcţiei de sănătate publică judeţene.


 În data de 10.04.2020,  Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a actualizat  Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare si externare: 
 1. Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19:
 Aceste recomandări au la bază documentul elaborat de Comisia Europeană, pe baza sfatului științific oferit de Centrul European de Control al Bolilor (ECDC). În aceste condiții, strategia trebuie să fie axată pe detectarea rapidă a cazurilor de COVID-19, în vederea limitării transmiterii, și pe obținerea de dovezi de transmitere comunitară nedetectată.
Astfel, prioritizarea testării în ordine descrescătoare a importanței este următoarea:
1. Persoane simptomatice cu istoric de călătorie internațională;
2. Contacți apropiați simptomatici ai cazurilor confirmate;
3. Personal medico-sanitar simptomatic;
4. Cazuri de pneumonie fără altă etiologie, din TOATE categoriile de vârstă și din TOATE spitalele;
5. Cazuri de SARI fără altă etiologie, din TOATE categoriile de vârstă și din TOATE spitalele;
6. Persoane instituționalizate simptomatice;
7. Pacienți înainte de procedura de transplant (asimptomatici) și donatorii de celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienți cu transplant de celule stem hematopoietice aflați în tratament imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizare post-transplant.

Categoria pacienți Testare imediată Recomandare de internare Testare ulterioară și externare
1. Persoane simptomatice
cu
istoric de călătorie
internationala
DA Izolare în spital dacă
rezultatul este pozitiv
Externarea pacientului se
face in conformitate cu criteriile prevazute in Ordinul nr. 503 din 26 martie 2020
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății
nr. 487/2020 pentru
aprobarea protocolului de
tratament al infecției cu virusul
SARS-Cov-2
 
Pentru cazurile infirmate,
testare pentru alti
patogeni respiratori si
externare in momentul
in care medicul curant
considera ca evolutia
clinica a pacientului o permite
 
2. Contacti simptomatici ai
cazurilor confirmate
DA Izolare în spital dacă
rezultatul este pozitiv
Idem
3. Personal medico-sanitar
simptomatic
DA Izolare în spital dacă
rezultatul este pozitiv
Idem
4. Cazuri de peumonie
fără altă etiologie, din TOATE
categoriile de vârstă și din TOATE spitalele
DA
 
Internarea este recomandată
pentru toate cazurile de pneumonie.
 
Idem
5. Cazuri de SARI fără alta etiologie, din TOATE categoriile de varstă și din TOATE spitalele DA
 
Internarea peste noapte face parte din definitia de caz SARI.
Ramane in izolare in spital dacă rezultatul este pozitiv.
Idem
6. Persoane instituționalizate
simptomatice
DA Izolare în spital dacă
rezultatul este pozitiv
Idem
7. Pacienți înainte de procedura de transplant (asimptomatici) și donatorii de celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienți cu transplant de celule stem hematopoietice aflați în tratament imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizare post-transplant DA Izolare în spital dacă rezultatul este pozitiv Idem
Testarea se face DOAR la recomandarea medicului, atât in sistemul public, cât și în cel privat de sănătate.
 

2. Categorii de persoane care NU fac obiectul testarii: 
Categoria de
persoane
Testare Recomandare Testare ulterioară
Contacți
asimptomatici ai
cazurilor confirmate,
inclusiv personal
medico-sanitar
NU
 
Auto-izolare la domiciliu
14 zile de la ultimul
contact
 
La apariția
simptomatologiei,
în decurs de 14 zile de la ultimul contact
 
Persoane asimptomatice cu istoric de călătorie internațional
 
NU Carantina, respectiv autoizolare la domiciliu timp de 14 zile de la intrarea în țară La apariția simptomatologiei, în decurs de 14 zile de la intrarea în țară

 

În data de 03.04.2020, după publicarea buletinului ministerului sănătăţii, CNSCBT a publicat o nouă definiţie de caz, aducând precizări despre cazurile suspecte în rândul personalului medical:
Astfel, definițiile de caz suspect pentru infecția COVID-19 sunt:

 • Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele simptome: tuse,  febră, respirație dificilă (creșterea  frecvenței respiratorii) și fără o altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic și cu istoric  de  călătorie  sau  ședere  într-o  țară/regiune cu transmitere comunitară, în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
 • Pacient  cu infecție respiratorie acută și care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
 • Pacient cu pneumonie fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic
SAU
 • Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI): febră sau istoric de febră și tuse și respirație dificilă (creșterea frecvenței respiratorii) și care necesită spitalizare peste noapte) și fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic
 Contactul apropiat este definit ca persoana:
 • care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19
 • care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână neurmată de igienă a mâinilor)
 • care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
 • care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;
 • care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sală de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;
 • din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție;
Personalul medical care a purtat echipamentul de protecţie standard (mască, mănuşi respectiv ochelari/ vizieră pentru cei care efectuează manevre generatoare de aerosoli) NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT.
 • care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și care a stat pe unul din cele 2 rânduri în orice direcție față de caz, persoane care au călătorit împreună cu cazul sau care i-au acordat îngrijire în avion, membri ai echipajului care au servit în zona în care s-a aflat cazul. Dacă severitatea simptomelor sau deplasarea cazului în avion indică o expunere mai extinsă, vor fi considerați contacti apropiați toți pasagerii din zona respectivă din avion sau chiar toți pasagerii din avion.

 Caz confirmat
O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent  de semnele și simptomele clinice.


În data de 27.03.2020, după publicarea buletinului Ministerului Sănătăţii CNSCBT a publicat o nouă definiţie de caz, incluzând pneumonia fără altă etiologie care să explice tabloul clinic.
Astfel, definițiile de caz suspect pentru infecția COVID-19 sunt:

 • Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse,  febră, respirației dificilă (creșterea  frecvenței respiratorii) și fără o altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic și cu istoric  de  călătorie  sau  ședere  într-o  țară/regiune cu transmitere comunitară, în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
 • Pacient  cu infecție respiratorie acută și care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 case în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
 • Pacient cu pneumonie fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic
SAU
 • Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI): febră sau istoric de febră și tuse și respirației dificilă (creșterea frecvenței respiratorii) și care necesită spitalizare peste noapte) și fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic

(http://cnscbt.ro/index.php/1602-definitie-de-caz-covid/file)
 
Tot în 27.03.2020, s-a adus la zi algoritmul de testare pentru COVID-19, internare și externare, ce poate fi consultat pe site-ul CNSCBT. (http://cnscbt.ro/index.php/1574-algoritm-testare-internare-externare-23-03-2020/file)

În data de 23.03.2020 s-au modificat definițiile de caz pentru infecția COVID-19:
Caz suspect

 • Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse,  febră, respirației dificilă (creșterea  frecvenței respiratorii) și fără o altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic și cu  istoric  de  călătorie  sau  ședere  într-o  țară/regiune cu transmitere comunitară, în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
 • Pacient  cu infecție respiratorie acută și care  s-a  aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 case în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
 • Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI): febră sau istoric de febră și tuse și respirației dificilă (creșterea frecvenței respiratorii) și care necesită spitalizare peste noapte) și fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic
 
Contactul apropiat este definit ca persoana:
 • care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19
 • care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână neurmată de igienă a mâinilor)
 • care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
 • care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;
 • care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sală de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;
 • din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție;
 • care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și care a stat pe unul din cele 2 rânduri în orice direcție față de caz, persoane care au călătorit împreună cu cazul sau care i-au acordat îngrijire în avion, membri ai echipajului care au servit în zona în care s-a aflat cazul. Dacă severitatea simptomelor sau deplasarea cazului în avion indică o expunere mai extinsă, vor fi considerați contacti apropiați toți pasagerii din zona respectivă din avion sau chiar toți pasagerii din avion.
 • care a stat într-un areal geografic cu transmitere comunitară extinsă.

 Caz confirmat
O  persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent  de semnele și simptomele clinice.
(http://cnscbt.ro/index.php/1429-definitia-de-caz-covid/file

Noi recomandări de testare, internare și externare, publicate în 23.03.2020
Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19 pot fi consultate pe pagina CNSCBT
(http://cnscbt.ro/index.php/1571-algoritm-testare-pentru-covid-19-internare-si-externare-23-03-2020-final/file
http://cnscbt.ro/index.php/1574-algoritm-testare-internare-externare-23-03-2020/file)

 

 

Comunicate de presa Arhiva

Lot experimental al unui produs nou, la Institutul Cantacuzino

Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, au reușit, într-un timp foarte scurt, să realizeze un lot experimental pentru un nou produs imunomodulator.

Avizarea produselor biocide la Institutul „Cantacuzino”

Pentru aplicarea art. 10 din Ordonanța militară 4 din 29 martie 2020, privind avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, prin Laboratorul Control Calitate, efectuează teste de determinare a activității bactericide, fungicide, levuricide și virucide pentru substanțe biocide.

Creșterea capacității de testare moleculară pentru SARS CoV-2 la Institutul „Cantacuzino”

Prin reorganizarea fluxului activităților, sporirea eforturilor echipelor de specialiști și reconfigurarea programului de lucru, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”, prin Laboratorul Infecții Respiratorii Virale, a reușit creșterea numărului de teste realizate zilnic pe probe recoltate de la pacienții suspecți de infecție cu virusul SARS CoV-2.
Top