Laborator infecţii anaerobe și zoonotice
 
          Misiune
          Asigurarea şi optimizarea expertizei microbiologice de referinţă în scopul prevenirii şi controlului infecţiilor cu bacterii anaerobe şi zoonotice şi în respectarea recomandărilor cuprinse în raportul tehnic al ECDC (Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile) privind „Funcţiile esenţiale ale laboratoarelor de referinţă pentru microbiologia bolilor transmisibile” („Core functions of microbiology reference laboratories for communicable diseases”) – iunie 2010.
 
         
Domenii de competenţă
          - diagnosticul microbiologic de referință al infecțiilor bacteriene anaerobe și zoonotice;
          - cercetare științifică aplicată în domeniul infecțiilor anaerobe și zoonotice.
         
         
Atribuţii
1. Diagnosticul microbiologic de referinţă al infecţiilor bacteriene anaerobe şi zoonotice:
          - asigură diagnostic microbiologic de referință pentru infecţii bacteriene anaerobe și zoonotice (ex.: botulism, infecţie cu C. difficile, Brucella spp., antrax, listerioză, leptospiroză etc.);
          - menţine instalaţiile necesare realizării obiectului de activitate în permanentă stare operativă de funcţionare;
          - asigură, în caz de epidemie, răspuns rapid, în condiţiile legii;
          - participă la controale externe de calitate (EQA) pe domeniul specific;
          - acordă suport tehnic de specialitate altor laboratoare în domeniul bacteriologiei anaerobe şi zoonotice;
          - participă, prin colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), la elaborarea, aplicarea şi evaluarea programelor de sănătate publică naţionale şi internaţionale în domeniile specifice;
          - organizează stagii sau cursuri de perfecţionare în domeniile de expertiză.
 
2. Cercetare științifică aplicată în domeniul infecțiilor anaerobe şi zoonotice:
          - desfăşoară activităţi de cercetare în sensul optimizării metodelor/ tehnicilor de lucru, fenotipice sau moleculare, pentru diagnosticul de laborator sau supravegherea infecțiilor cu bacterii anaerobe şi zoonotice sau pentru caracterizarea tulpinilor bacteriene izolate;
          - participă la studii locale, naţionale sau europene de supraveghere a diferitelor tipuri de infecţii anaerobe sau zoonotice, caracterizând tulpini bacteriene circulante sau efectuând cercetări cu privire la evaluarea modalităţilor de prevenire şi combatere;
          - participă la competiţii naţionale sau internaţionale pentru încheierea unor contracte de cercetare ştiinţifică, prin colaborare cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale;
          - diseminează rezultatele cercetării prin metodologii, studii, articole de specialitate.
 

 
Comunicate de presa Arhiva

Interviul acordat de secretarul de stat Mihai Dan Chirică la Radio România Actualități

Cu veşti bune începem această oră: Institutul Naţional Cantacuzino, aflat în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, a demarat procesul de pregătire profesională a personalului de specialitate în perspectiva producerii vaccinului gripal. Echipa va fi coordonată de specialiștii institutului.

Institutul Cantacuzino a început pregătirea operatorilor pentru producția de vaccin gripal

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino", aflat în subordinea Ministerului Apărării Naționale, a demarat procesul de pregătire profesională a personalului de specialitate în perspectiva producerii vaccinului gripal.

Peste 100 de posturi vor fi scoase la concurs

În curând, se vor demara procedurile de ocupare prin concurs a peste 100 de posturi de cercetători, medici, biologi, biochimiști, farmaciști, ingineri și personal administrativ în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”. Aceste posturi au fost prevăzute în baza strategiei de dezvoltare și relansare a Institutului, aprobată la începutul acestui an de ministrul apărării naționale, Gabriel Leș.
Top