Laborator infecții nosocomiale și rezistente la antibiotice
         
         
Misiune
          Laboratorul Infecții Nosocomiale și Rezistență la Antibiotice (INRA) acționează pentru asigurarea funcției de laborator de referință, în domeniul microbiologiei infecțiilor nosocomiale și rezistenței la antibiotice, potrivit recomandărilor Centrului European de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, în subordinea M.Ap.N. și în colaborare cu Ministerul Sănătății și instituții specializate din subordinea acestora, cu unități de îngrijire medicală militare și/ sau civile, în scopul prevenirii și controlului infecțiilor asociate îngrijirilor medicale și al răspândirii rezistenței la antibiotice.
 
        
  Atribuții
          Laboratorul INRA asigură expertiză de referință și intervenție rapidă pentru diagnosticul microbiologic al infecțiilor asociate îngrijirilor medicale și rezistenței la antibiotice constând în:
 
1. Diagnosticul microbiologic rapid în urgențe epidemiologice, în domeniul specific de competență, respectiv identificarea/ confirmarea agenților etiologici implicați în infecții nosocomiale, rezistența lor la antibiotice, factori de virulență etc.;
 
2. Supravegherea microbiologică prin metode avansate de tipizare moleculară, armonizate la nivel european, pentru stabilirea înrudirii epidemiologice și modificărilor microorganismelor care pot constitui un risc pentru pacienții beneficiari ai serviciilor medicale prestate în spitale și alte unități de îngrijire a populației, prin forțe proprii și/ sau în colaborare cu alte laboratoare de referință din I.N.C.D.M.M. „Cantacuzino”;
 
3. Diagnostic rapid în urgențe epidemiologice de tipul toxiinfecțiilor alimentare stafilococice și/ sau al îmbolnăvirilor cauzate de utilizarea intenționată a enterotoxinei B stafilococice: izolarea/ identificarea sau confirmarea diagnosticului de gen și specie a stafilococilor din prelevate biologice, lichid de vărsătură, materii fecale, alimente, probe de mediu, detectarea genelor pentru enterotoxine stafilococice;
 
4. Intervenții pentru controlul focarelor epidemice, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul M.Ap.N. și al Ministerului Sănătății, pe baza protocoalelor intersectoriale: participare în comisii de evaluare și intervenție în focar, sprijin logistic și consultanță tehnică acordate laboratoarelor din unitățile de îngrijire;
 
5. Control extern de calitate pentru laboratoarele din sistemul de supraveghere al infecțiilor asociate îngrijirilor medicale și rezistenței la antibiotice și participare în scheme de control extern de calitate adresate laboratoarelor de referință;
 
6. Cercetări științifice în domeniul cauzelor și mecanismelor de producere ale infecțiilor bacteriene asociate îngrijirilor medicale și al mijloacelor de prevenire și control ale acestora, vizând:
          - implementarea de noi metode de diagnostic armonizate la nivel european sau global; 
          - monitorizarea prin metode moleculare avansate a circulației tulpinilor bacteriene implicate în etiologia infecțiilor nosocomiale și/ sau a factorilor de rezistență la antibiotice;
          - evaluarea eficienței intervențiilor de sănătate publică pentru controlul infecțiilor nosocomiale și limitarea răspândirii rezistenței la antibiotice;
          - cunoașterea aprofundată a cauzelor și mecanismelor de transmitere a infecțiilor bacteriene asociate îngrijirilor medicale;
          - evaluarea relațiilor microorganism-gazdă, a implicării rezervorului animal și a factorilor de mediu în răspândirea microorganismelor rezistente/ factorilor de virulență și rezistență la antibiotice, în colaborare cu alte structuri și/ sau laboratoare din sectorul uman și veterinar;
          - cercetare aplicativă pentru evaluarea și implementarea unor materiale/ substanțe cu activitate antimicrobiană;
          - participare în programe europene și/sau globale de cercetare/ supraveghere a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale și rezistenței la antibiotice inițiate de ECDC, OMS și/ sau alte organisme similare;
          - participarea I.N.C.D.M.M. „Cantacuzino” la Inițiativa Europeană Comună de Programare a Cercetării în domeniul Rezistenței la Antibiotice (JPIAMR), Proiectul suport JPIAMR CSA2-EXEDRA, pentru extinderea participării în JPIAMR a altor țări europene sau din alte regiuni geografice și dezvoltarea Institutului Internațional Virtual de Cercetare în domeniul Rezistenței la Antibiotice.
 
7. Pregătirea și perfecționarea profesională a angajaților proprii și a resursei umane din sectoarele medico-militar și civil în domeniile de competență specificate: studenți, rezidenți, specialiști cu studii superioare etc.;
8. Elaborarea de materiale documentare pentru uzul specialiștilor microbiologi din laboratoarele clinice: ghiduri, metodologii, protocoale, referate generale, monografii etc., pentru prevenirea și controlul infecțiilor asociate îngrijirilor medicale și răspândirii rezistenței la antibiotice.
 
 

 
 
 
Comunicate de presa Arhiva

Lot experimental al unui produs nou, la Institutul Cantacuzino

Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, au reușit, într-un timp foarte scurt, să realizeze un lot experimental pentru un nou produs imunomodulator.

Avizarea produselor biocide la Institutul „Cantacuzino”

Pentru aplicarea art. 10 din Ordonanța militară 4 din 29 martie 2020, privind avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, prin Laboratorul Control Calitate, efectuează teste de determinare a activității bactericide, fungicide, levuricide și virucide pentru substanțe biocide.

Creșterea capacității de testare moleculară pentru SARS CoV-2 la Institutul „Cantacuzino”

Prin reorganizarea fluxului activităților, sporirea eforturilor echipelor de specialiști și reconfigurarea programului de lucru, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”, prin Laboratorul Infecții Respiratorii Virale, a reușit creșterea numărului de teste realizate zilnic pe probe recoltate de la pacienții suspecți de infecție cu virusul SARS CoV-2.
Top