Laborator infecţii transmise prin vectori
 
         
Misiune
          Participarea la derularea programelor naţionale în domeniul sănătăţii publice, prin asigurarea expertizei microbiologice de referinţă în scopul prevenirii şi controlului bolilor cu transmitere prin vectori şi în respectarea recomandărilor cuprinse în raportul tehnic al ECDC (Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile) privind „Funcţiile esenţiale ale laboratoarelor de referinţă pentru microbiologia bolilor transmisibile” („Core functions of microbiology reference laboratories for communicable diseases”) – iunie 2010.
 
         
Atribuţii
1. Diagnosticul de laborator de referinţă al infecţiilor virale şi bacteriene transmise prin vectori şi prin unii factori de mediu (legioneloza):
          - asigură diagnostic de laborator de referință pentru boli bacteriene și virale transmise prin vectori: borelioză, febra butonoasă, febra Q, bartoneloza, infectția cu virusul West Nile, hantaviroze, febre virale de import: denga, febra galbena, zika, chikungunya, etc. şi pentru unele boli transmise prin factori de mediu (legionelozele);
          - menţine instalaţiile necesare realizării obiectului de activitate în permanentă stare operativă de funcţionare;
          - asigură, în caz de epidemie, răspuns rapid, în condiţiile legii;
          - participă la controale externe de calitate (EQA) pe domeniul specific;
          - acordă asistenţă tehnică şi metodologică unităţilor de profil din reţeaua sanitară;
          - participă, prin colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), la elaborarea, aplicarea şi evaluarea programelor de sănătate publică naţionale şi internaţionale în domeniile specifice;
          - organizează cursuri de perfecţionare în domeniile de expertiză.
 
2. Evaluarea potențialului de contaminare cu bacteria Legionella penumophila a sistemelor de apă și aer condiționat:
          - detectează prin tehnici specifice bacterii (Legionella  pneumophila) în probe de apă, în baza unor contracte de prestări servicii cu beneficiari din sistemul public și privat din România;
          - participă la controale externe de calitate (EQA) pe domeniul specific.
 
3. Cercetare științifică în domeniul infecțiilor transmise prin vectori:
          - urmărește circulația și modificările microorganismelor transmise prin vectori, care pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică, și efectuează cercetări cu privire la evaluarea modalităților de prevenire și combatere;
          - participă la competiții naționale sau internaționale pentru încheierea unor contracte de cercetare științifică, prin colaborare cu instituții și organizații naționale și internaționale;
          - diseminează rezultatele cercetării prin metodologii, studii și articole de specialitate.

 
Comunicate de presa Arhiva

Interviul acordat de secretarul de stat Mihai Dan Chirică la Radio România Actualități

Cu veşti bune începem această oră: Institutul Naţional Cantacuzino, aflat în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, a demarat procesul de pregătire profesională a personalului de specialitate în perspectiva producerii vaccinului gripal. Echipa va fi coordonată de specialiștii institutului.

Institutul Cantacuzino a început pregătirea operatorilor pentru producția de vaccin gripal

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino", aflat în subordinea Ministerului Apărării Naționale, a demarat procesul de pregătire profesională a personalului de specialitate în perspectiva producerii vaccinului gripal.

Peste 100 de posturi vor fi scoase la concurs

În curând, se vor demara procedurile de ocupare prin concurs a peste 100 de posturi de cercetători, medici, biologi, biochimiști, farmaciști, ingineri și personal administrativ în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”. Aceste posturi au fost prevăzute în baza strategiei de dezvoltare și relansare a Institutului, aprobată la începutul acestui an de ministrul apărării naționale, Gabriel Leș.
Top