Prezentarea Stațiunii Băneasa

 

Stațiunea Băneasa este o unitate a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”, separată teritorial, fără personalitate juridică și autonomie financiară, fiind identificată ca subunitate, prin Hotărârea de Guvern 352/ 2002 privind înființarea INCDMI ”Cantacuzino” (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie), preluată ca atare de către INCDMM ”Cantacuzino”, în baza OUG 66/ din 21.09.2017.
 Stațiunea Băneasa a fost construită în 1923 de către profesorul Alexandru Ciucă, după modelul similar al Stațiunii Remoulin a Institutului Pasteur din Paris. Terenul pe care este dispusă ferma a fost donat de către Casa Regală a României, peste 80% dintre clădirile actuale fiind ridicate între 1923-1925.
 


În cadrul acestei subunități, se desfășoară următoarele activități:

1. Producție de animale de laborator

- șoareci și șobolani liberi de organisme patogene specifice - SPF (Specific-pathogen-free), crescuți în condiíi de microclimat controlat. Activitatea de cercetare efectuată permite obținerea unor rezultate care garantează racordarea cercetării românești la comunitatea științifică europeană și internațională în domenii de avangardă;

- cobai și iepuri crescuți și întreținuți în condiții de microclimat controlat, infrastructură modernizată în cadrul Programului Capacități din Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2007-2013.

Activitatea de creștere a animalelor de laborator este acreditată și controlată sub aspectul asigurării protecției și bunăstării animalelor folosite în scopuri științifice de către Autoritatea Națională Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, fiind autorizată de către D.S.V.S.A. București, cu autorizația nr. 426/ 29.10.2018.

2. Producție de seruri și derivate din sânge de animal

Serurile de diagnostic microbiologic și imunochimic obținute de la iepuri, serurile normale de bou sau cal și alte produse derivate din sânge defibrinat de berbec sunt utilizate în diagnosticul microbiologic și imunochimic al bolilor și salubrității alimentare.

3. Producție de nutrețuri combinate granulate (NCG), hrană standard pentru animale de laborator

Această hrană standard pentru animalele de laborator se realizează în facilitățile Fabricii de Nutrețuri Combinate (FNC), ce a fost construită cu fonduri de la Banca Mondială. Rațiunea construirii acestei capabilități a fost asigurarea sursei de hrană standardizată pentru animalele folosite în scopuri științifice sau experimentale de către INCDMM ”Cantacuzino” și/ sau alte instituții similare. Producția de nutrețuri combinate granulate are conexă activitatea de depozitare a materiilor prime și produselor finite.

Unitatea este autorizată de către Autoritatea Națională Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin D.S.V.S.A. București, cu autorizația nr. 1555/ 10.12.2018.

Această capacitate de producție s-a dezvoltat prin realizarea unei linii tehnologice pentru prepararea dietelor modificate din ingrediente naturale sau purificate, utilizate in inducerea sindroamelor  metabolice și a altor afecțiuni ce au ca factor etiologic hrănirea dezechilibrată, unidirecționată, dar și prin  înființarea unui laborator pentru determinări fizico-chimice din nutrețuri, aflat în curs de autorizare sanitar-veterinară.

4. Activitate de exploatare a terenului agricol

Terenul agricol însumează 5 hectare localizate în Stațiunea Băneasa și aproximativ 9 hectare, în comunele Ciorogârla și Grădinari. Activitatea de exploatare a acestuia dispune de tehnologii agricole de cultivare și recoltare a furajelor administrate animalelor, ca masă verde, pe durata verii, precum și de cele de cultivare a orzului utilizat la prepararea produsului aflat în portofoliul INCDMM ”Cantacuzino”, denumit SOD Natural.

5. Activitate de testare in vivo desfășurată în Unitatea de testări preclinice

Testarea in vivo se referă la utilizarea animalelor din crescătoriile proprii în proceduri experimentale pentru contracte de cercetare sau contracte comerciale. Această activitate este în curs de implementare a normelor  sistemului GLP (Good Laboratory Practice).

6. Alte activități

prestări de servicii pentru fabricarea nutrețurilor destinate animalelor de interes economic;
- cazarea și întreținerea animalelor de laborator din liniile speciale sau aflate în proceduri experimentale;
depozitări.

Comunicate de presa Arhiva

Precizări privind distribuția flacoanelor de vaccin împotriva COVID-19

În legătură cu informațiile apărute în spațiul public referitoare la folosirea ca ambalaj de transport pentru flacoanele de vaccin anti-Covid 19 a unor cutii inscripționate Pizza, facem următoarele precizări:

Eveniment de prezentare a Centrului național de stocare a vaccinului COVID-19, la Institutul „Cantacuzino”

Vineri, 18 decembrie, de la ora 13.00, la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” va fi organizat un eveniment de prezentare a Centrului național de stocare a vaccinului COVID-19. De asemenea, specialiști în domeniu vor susține declarații de presă.

Informație de presă

Referitor la punerea pe piață a produsului imunomodulator OROSTIM HV prin punctul de vânzare al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, din Splaiul Independenței nr. 103, facem următoarele precizări: Produsul OROSTIM-HV a reprezentat un proiect de cercetare desfășurat de Institutul „Cantacuzino” pe parcursul acestui an, la finalul căruia Institutul a demarat procesul de microproducție, cu capacitățile experimentale proprii.
Top