Colonel Petrişor Jalbă
Comandant (Director general) al Institutului Național de Cercetare
Dezvoltare Medico-Militară
Cantacuzino"


  


Date personale
Data naşterii: 4 iulie 1966
Locul naşterii: municipiul Tecuci, județul Galaţi
Naţionalitate: română
Stare civilă: căsătorit, 2 copii

Educaţie şi formare

2014 - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Colegiul Strategic – Certificat de atestare a competenţelor profesionale, în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii;

2012 - Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – Colegiul Naţional de Informaţii – Certificat de atestare a competenţelor profesionale, în domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională;

2011 - Direcţia Informare şi Relaţii Publice, Curs de comunicare şi relaţii publice pentru comandanţi;

2006 - 2010 - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Titlu de Doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii;

2004 - Centrul de Perfecţionare în Informatică, Bucureşti – Curs de instruire în folosirea modulelor ORACLE;

2001 - 2003 - Academia de Înalte Studii Militare – Diplomă de licenţă, profil Ştiinţe militare, specialitatea „Conducere logistică”;

1993 - 1998 - Academia de Studii Economice – Diplomă de licenţă, Titlu de Economist, în profilul Economic, specialitatea „Comerţ”;

1996 - Curs specializare pentru ofiţeri din alte arme încadraţi pe funcţii de ofiţer cu aprovizionarea C.L.;

1993 - Curs perfecţionare comandanţi de baterii de artilerie;

1986 - 1989 - Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă”, Sibiu;

1980 - 1985 - Liceul Industrial nr. 28, București.

 

Experienţă profesională

începând cu 15 ianuarie 2019, comandant (director general) al Institutului  Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” (împuternicit); 
octombrie 2017 - ianuarie 2019 – comandant al Bazei 2 Logistice „Valahia”;

mai 2017 - septembrie 2017 – locţiitor pentru Sprijin la Componenta Operaţională Terestră din Statul Major al Forţelor Terestre;

februarie 2015 - mai 2017 – comandant al Depozitului Central 138 Materiale de Intendență „General Ioniță Botoș”, Comandamentul Logistic Întrunit;

iunie 2010 - ianuarie 2015 – comandant al Batalionului 500 Sprijin, Statul Major al Forțelor Terestre;

2008 - 2010 – șef Birou Evidenţă Valorificări-Contracte, Comandamentul Logistic Întrunit;

2007 - 2008 – ofiţer 2 în Biroul Evidenţă Valorificări-Contracte, Comandamentul Logistic Întrunit;

2003 - 2007 – ofiţer 3 în Biroul Combustibili, Lubrifianţi, Uleiuri, Tipuri de Ceară şi Calibrări, Secţia Management Materiale cls. I, III, IV, Centrul Management Materiale, Comandamentul Logistic Întrunit;

iulie 2003- noiembrie 2003 – instructor şef la catedra de management logistic, Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică;

2001 - 2003 – ofiţer student la Facultatea Interarme, Academia de Înalte Studii Militare, specialitatea Conducere Logistică;

1998 - 2001 – ofiţer 2, organizarea şi planificarea la locţiitorul comandantului pentru logistică, Brigada 30 Gardă şi Protocol, Bucureşti;

1996 - 1998 – ofiţer 3 cu aprovizionarea C.L. la locţiitorul comandantului pentru logistică, Brigada 30 Gardă şi Protocol, Bucureşti;

1995 - 1996 – comandant companie antitanc, Batalionul Pază Obiective Speciale, Brigada 30 Gardă şi Protocol, Bucureşti;

1990 - 1995 – comandant pluton antitanc în Batalionul Ceremoniale şi Onoruri Militare, Brigada 30 Gardă şi Protocol, Bucureşti;

1989 - 1990 – comandant pluton în Batalionul Infanterie Gardă, Regimentul 30 Gardă şi Protocol, Bucureşti.

 

Distincții și decoraţii

Semnul onorific „În Serviciul Patriei pentru ofițeri pentru 25 de ani de activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională";

Semnul onorific „În Serviciul Patriei pentru ofițeri pentru 20 de ani de activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională";

Semnul onorific „În Serviciul Patriei pentru ofițeri pentru 15 de ani de activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională";

Emplema de Onoare a Armatei României;

Emblema de Onoarea a Statului Major General;

Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre;

Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Navale;

Emblema de Onoare a Logisticii;

Emblema de Onoare a Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii.

 

Limbi străine cunoscute
Franceza - bine

 
Top