Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

In memoriam 85 de ani de la trecerea la cele veșnice a Profesorului Ion Cantacuzino
14.01.2019


Comemorarea a 85 de ani de la trecerea la cele veșnice a Profesorului Ion Cantacuzino a fost marcată prin oficierea unei slujbe de pomenire. În cripta unde se află mormântul celui care a pus bazele Institutului ce-i poartă numele și care, prin activitatea sa științifică a inspirat generații întregi de medici și cercetători, cei prezenți au aprins o lumânare și au depus flori pe piatra de mormânt în semn de mare prețuire și de respect pentru Profesorul a cărui personalitate de excepție a marcat istoria României și a științei medicale mondiale.

Ca o datorie morală și spirituală, acest moment a trecut în conștiința continuității și a comuniunii peste timp, un semn de iubire pentru aproapele nostru, un gest de neuitare a celor care s-au săvârșit pentru binele nostru și, nu în ultimul rând, un act de speranță creștină că sufletul omului este nemuritor.