Institutul Cantacuzino are ca obiect de activitate

a) cercetări științifice în domeniul cauzelor și mecanismului de producere a infecțiilor bacteriene, virale, parazitare și al mijloacelor de prevenire și combatere a acestora, precum și în domeniul imunologiei, biologiei celulare, geneticii microbiene și biotehnologiei, entomologiei medicale, în cadrul Institutului Cantacuzino și/ sau prin cooperare științifică cu alte instituții din țară și din străinătate;

b) studii, cercetări pentru producerea de preparate biologice profilactice și terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, medii bacteriologice și pentru culturi celulare, dispozitive medicale, în cadrul Institutului Cantacuzino și/ sau prin cooperare națională și internațională, precum și valorificarea lor în țară și în străinătate;

c) creșterea și exploatarea, în condițiile legii, a animalelor de laborator destinate testărilor de medicamente și produse biologice administrabile omului, precum și cercetării științifice;

d) servicii de consultanță tehnică și metodologică acordate unităților de profil din țară, expertize, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naționale și internaționale, în domeniile specifice de activitate;

e) asigurarea funcționării laboratoarelor de referință din cadrul Institutului Cantacuzino, în colaborare cu Ministerul Sănătății și instituții de specialitate din subordinea acestuia, în acțiunile specifice de diagnostic și control al bolilor transmisibile;

f) aducerea unei contribuții esențiale la rezolvarea problemelor de sănătate publică ce apar, cu deosebire a unor pandemii și epidemii, cu sau fără componentă de bioterorism, prin asigurarea diagnosticului de laborator și dezvoltarea de soluții de tip imunologic;

g) realizarea de microproducții de vaccinuri cu scop experimental și producții de vaccinuri necesare pentru protejarea stării de sănătate a populației;

h) îmbunătățirea capabilităților de cercetare-dezvoltare în următoarele domenii: infecții bacteriene, virale și parazitare, lupta împotriva bioterorismului, biologie celulară și microcelulară, imunologie, biotehnologie și genetică.

 

Institutul Cantacuzino îndeplinește următoarele atribuții

a) cercetează și inovează, dezvoltând noi produse, în raport cu evoluția genetică a microorganismelor;

b) asigură și multiplică materialul biologic necesar, în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare privind produsele farmaceutice;

c) menține instalațiile necesare realizării obiectului de activitate prevăzut în permanentă stare operativă de funcționare;

d) asigură, în caz de epidemie, un răspuns rapid, în condițiile legii, pe baza materialului biologic testat din rezerva constituită în acest sens;

e) poate asigura, în caz de pandemii, în condițiile legii, produsele necesare pentru intervenție;

f) asigură platforma necesară studiilor preclinice pentru produse de intervenții în caz de epidemii/ pandemii și epizootii;

g) urmărește circulația și modificările microorganismelor și ale vectorilor care pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică și efectuează cercetări cu privire la evaluarea modalităților de prevenire și combatere;

h) dezvoltă infrastructuri pentru păstrarea, manipularea și cercetarea unor elemente moleculare, celulare și tisulare.


 

Top